NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Til innholdsfortegnelse

2 Lovspeil

Bvl §

Bvl ledd

Bvl setning

Lovforslag

Merknad

§ 1-1

§ 1

§ 1-2

1

§ 5, 1. ledd

2

§ 5, 2. ledd

3

§ 5, 4. ledd

§ 1-3

1

§ 5, 1. ledd

2

1 og 2

§ 5, 3. ledd

3

§ 76, 2. ledd, 3. setning og § 5, 3. ledd, 2. setning

§ 1-4

§ 4, 1. ledd

§ 2-1

1

§ 112, 1. ledd

2

§ 112, 5. ledd

3

Opphevet

4

§ 113, 1. ledd

5

§ 113, 2. ledd

6

§ 113, 3. ledd

7

§ 113, 4. ledd

§ 2-2

1

§ 117, 1. ledd

2

§ 117, 2. ledd

§ 2-3

1

§ 118, 1. ledd

2

§ 119, 2. ledd

3

§ 119, 4. ledd

4

1

§ 117, 3. ledd

2

§ 122, 1. ledd

3

§ 122, 2. ledd

5

§ 129, 2. ledd, 3. setning

6

§ 117, 4. ledd

7

1

§ 118, 2. ledd

2

§ 129, 5. ledd

3 og 4

§ 123

8

§ 117, 5. ledd

§ 2-3 a

§ 121

§ 2-3 b

1

§ 129, 1. ledd

2

§ 129, 2. ledd

3

§ 131, 1. ledd

4

§ 129, 3. ledd

5

§ 129, 4. ledd

§ 2-4

§ 125

§ 2-5

§ 126

§ 3-1

1

§ 112, 3. ledd, 1. setning

2

§ 114, 2. ledd

§ 3-2

1

§ 115, 1. ledd, 1. setning

2

1

§ 115, 1. ledd, 2. setning

2

Opphevet

§ 3-2 a

§ 115, 2. ledd

§ 3-3

§ 115, 1. ledd, 4. setning

§ 3-4

1 og 2

§ 112, 4. ledd

§ 3-5

§ 115, 3. ledd

§ 4-1

1

§ 2, 3. ledd

2

1

§ 3, 2. ledd

2

2 og 3

Opphevet. Se § 79 om trygghetsperson.

§ 4-2

§ 8, 1. ledd

§ 4-3

1

§ 9, 1. ledd

2

§ 10, 2. ledd

3

§ 9, 3. ledd, 1. setning

4

§ 77

5

§ 9, tredje ledd, 2. og 3. setning

§ 4-4

1 og 2

§ 12

3, 4 og 5

§ 15

6

§ 13, 1. ledd

§ 4-4 a

§ 14

§ 4-5

1 og 3

§ 45

2

§ 40

4-6

1

§ 33

2, 4 og 5

§ 34

3

§ 39, 2. ledd

§ 4-7

1 og 2

Opphevet

3Se § 13, 2. ledd

§ 4-8

1

§ 18, 1. og 2. ledd

2

1

§ 21 bokstav f

2

§ 21 bokstav g

3

§ 21 første ledd

3

§ 21 bokstav d

§ 4-9

1

§§ 18 og 34, 1. ledd

2

§ 39, 2. ledd

3 og 4

§ 34, 2. ledd

§ 4-10

§ 16

§ 4-11

§§ 16 og 17

§ 4-12

§ 21

§ 4-13

1

§ 21, 2. ledd

2

§ 21, 3. ledd

§ 4-14

§ 22, 1. og 2. ledd

§ 4-15

1

§ 23, 1. ledd

2

§ 22, 3. ledd

3

1

§ 46, 1. ledd, 1. setning

2

§ 46, 2. ledd

4

§ 46. 3. ledd

§ 4-16

1

§ 41 og 42, 1. ledd

2

Opphevet. Se § 37 om barnets rett til kontakt.

3

§ 42, 2. ledd, 1. setning

4

§ 42, 3. ledd, 1. setning

§ 4-17

1

§ 25, 2. setning

2§ 108, 1. ledd

§ 4-18

1

§ 24

2

Opphevet

§ 4-19

1

§ 37, 1. ledd

2

1

§ 38 og § 39, 1. ledd

2

§ 38, 2. ledd, 2. setning

3 og 4

§ 37, 1. ledd, § 38 og § 39

5

§ 39, 5. ledd

§ 4-20

1

1

§ 27, 1. ledd

2

§ 27, 2. ledd

2, 3 og 4

§ 28

§ 4-20 a

§ 29

§ 4-21

1

1 og 2

§ 26, 1. og 2. ledd, 1. setning

3

§ 26, 3. ledd

2

§ 26, 4. ledd

§ 4-22

1 bokstav a

§ 49, 1. ledd

1 bokstav b

Opphevet

2

§ 49, 2. ledd

3

§ 52 og § 130, 3. ledd

4

§ 50 og § 130, 1. ledd

5

§ 130, 1. og 2. ledd

6

Opphevet. Se § 79 om trygghetsperson.

§ 4-23

1

§ 51

2§ 133
3Fjernet. Følger direkte av adopsjonsloven.

§ 4-24

1

§ 20, 1. og 2. ledd

2

§ 20, 3. ledd og § 41

3

§ 20, 5. ledd

4

§ 20, 4. ledd

§ 4-25

1

1

§ 4, 3. ledd og § 12

2

§ 41 og § 42

2

1

§ 20, 1. ledd

2 og 3

§ 35

3

§ 20, 6. ledd

§ 4-26

1

§ 19, 1. ledd

2

§ 19, 2. ledd

3

§ 19, 3. ledd

4

§ 19, 4. ledd

§ 4-27

1

§ 119, 2. ledd, bokstav e

2

Opphevet. Se § 64 om institusjoner med hjem.

§ 4-28

1

1 og 2

§ 47, 2. ledd

3 og 4

§ 47, 3. ledd, 1. og 2. setning

5, 6 og 7

§ 47, 4. ledd, 1., 2. og 3. setning

2

1

§ 47, 3. ledd, 3. setning

2

§ 47, 1. ledd

3

§ 47, 3. ledd, 3. setning

4

§ 47, 4. ledd, 4. setning

3

§ 47, 5. ledd

4

Opphevet

§ 4-29

1 og 2

§ 30, 1. ledd

3

§ 30, 4. ledd

4

§ 36

5

§ 30, 3. ledd og § 57

6

§ 30, 5. ledd

7

1

Kapittel 12 gjelder

2

§ 30, 2. ledd

§ 4-30

1

§ 30, 1. ledd, 3. setning

2

§ 43, 1. ledd

3

§ 43, 2. ledd

§ 4-31§ 44Se også § 21, 3. ledd

§ 5-1

§ 119, 2. ledd, bokstav d

§ 5-2

Opphevet tidligere

§ 5-3

Opphevet tidligere

§ 5-4

§ 62

§ 5-5

Opphevet tidligere

§ 5-6

§ 63

§ 5-7

§ 131

§ 5-8

§ 61

§ 5-8 a

§ 64

§ 5-9

1

§ 53, 2. ledd

2

1

§ 53, 3. ledd

2

§ 56, 2. ledd

3

§ 55

4

§ 58

5

§ 57 og § 58

§ 5-9 a

§ 59

§ 5-10

§ 60, 2. ledd

§ 5A-1

§ 66

§ 5A-2

§ 67

§ 5A-3

§ 68

§ 5A-4

§ 69

§ 5A-5

§ 70

§ 5A-6

§ 71

§ 5A-7

§ 72

§ 5A-8

§ 73

§ 5A-9

§ 74

§ 5A-10

§ 75

§ 6-1

1

§ 76, 1. ledd, 1. setning

2

Se forvaltningsloven § 2 bokstav b

3

§ 78, 3. ledd

4

§ 76, 1. ledd, 3. setning

§ 6-2

§ 76, 1. ledd, 2. setning

§ 6-3

1

1

§ 83, 1. ledd og § 103, 1. ledd

2

§ 3, 2. ledd, 3. setning

2

1

§ 78, 1. ledd

2 og 3

Opphevet

§ 6-4

1

§ 7, 3. ledd, 3. setning og § 4, 2. ledd

2

1

§ 7, 1. ledd

2

§ 7, 4. ledd, 2. setning

3 og 4

§ 7, 3. ledd

3

§ 7, 4. ledd, 1. setning

§ 6-4 a

Opphevet tidligere.

§ 6-5

§ 85, 1. ledd

§ 6-6

1

§ 85, 2. ledd, 1. setning

2

§ 85, 2. ledd, 2. setning

§ 6-7

1

1

§ 80, 1. ledd

2

Fjernet. Følger direkte av straffeloven.

2

§ 80, 2. ledd

3

1 og 2

§ 80, 3. ledd

3 og 4

§ 80, 4. ledd

4

§ 80, 5. ledd

5

§ 80, 6. ledd

§ 6-7 a

1

1 og 2

§ 11, 1. ledd, 1. setning

3

§ 11, 1. ledd, 2. setning

2

1

§ 11, 1. ledd, 1. setning

2

§ 11, 2. ledd, 1. setning

3

1

§ 11, 2. ledd, 2. setning

2

§ 11, 2. ledd, 3. setning

4

§ 11, 2. ledd, 4. setning

§ 6-8

§ 84

§ 6-9

1

§ 10, 1. ledd, 2. og 3. setning

2

§ 10, 3. ledd

3

§ 132

§ 6-10

§ 127

§ 7-1

§ 87

§ 7-2

§ 88

§ 7-3

§ 89

§ 7-4

§ 90

§ 7-5

§ 91

§ 7-6

§ 92

§ 7-7

§ 93

§ 7-8

§ 94

§ 7-9

Opphevet. Se § 79 om trygghetsperson.

§ 7-10

1, 2 og 4

§ 95

3

Opphevet

§ 7-11

§ 96

§ 7-12

§ 97

§ 7-13

§ 98

§ 7-14

§ 99

§ 7-15

§ 100

§ 7-16

§ 101

§ 7-17

§ 102, 1. og 2. ledd

§ 7-18

§ 103, 2. til 4. ledd

§ 7-19

§ 104

§ 7-20

§ 105

§ 7-21

§ 106

§ 7-22

§ 107

§ 7-23

§ 108

§ 7-24

§ 109

§ 7-25

§ 110, 1. ledd

§ 8-1

§ 112, 2. ledd

§ 8-2

§ 119, 1. ledd

§ 8-3

§ 122, 3. ledd

§ 8-4

§ 116

§ 9-1

§ 113, 6. ledd

§ 9-2

1

§ 31, 1. ledd

2

1 og 2

§ 31, 2. ledd, 1. og 2. setning

3 til 6

Fjernes. Overlates til forskriftsregulering.

3

§ 31, 2. ledd, 3. setning

4

Fjernes. Overlates til forskriftsregulering.

5

§ 31, 3. ledd

§ 9-3

§ 32

§ 9-4

1 og 2

§ 120, 2. ledd

3

§ 120, 4. ledd

§ 9-5

1 og 2

§ 120, 1. ledd

3

§ 120, 4. ledd

§ 9-6

1

§ 120, 3. ledd

2

§ 120, 4. ledd

§ 9-7

§ 124, 1. ledd

§ 9-8

§ 124, 2. og 3. ledd

§ 10-1

§ 134

Ikke utarbeidet.

§ 10-2

P.t. ikke utarbeidet.

§ 10-3

P.t. ikke utarbeidet.

§ 10-4

P.t. ikke utarbeidet.

Til forsiden