NOU 2016: 23

Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren — Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Krisehåndteringsdirektivet 2014/59/EU

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Figur 2.7 

Figur 2.7

Figur 2.8 

Figur 2.8

Figur 2.9 

Figur 2.9

Figur 2.10 

Figur 2.10

Figur 2.11 

Figur 2.11

Figur 2.12 

Figur 2.12

Figur 2.13 

Figur 2.13

Figur 2.14 

Figur 2.14

Figur 2.15 

Figur 2.15

Figur 2.16 

Figur 2.16

Figur 2.17 

Figur 2.17

Figur 2.18 

Figur 2.18

Figur 2.19 

Figur 2.19

Figur 2.20 

Figur 2.20

Figur 2.21 

Figur 2.21

Figur 2.22 

Figur 2.22

Figur 2.23 

Figur 2.23

Figur 2.24 

Figur 2.24

Figur 2.25 

Figur 2.25

Figur 2.26 

Figur 2.26

Figur 2.27 

Figur 2.27

Figur 2.28 

Figur 2.28

Figur 2.29 

Figur 2.29

Figur 2.30 

Figur 2.30

Figur 2.31 

Figur 2.31

Figur 2.32 

Figur 2.32

Figur 2.33 

Figur 2.33

Figur 2.34 

Figur 2.34

Figur 2.35 

Figur 2.35

Figur 2.36 

Figur 2.36

Figur 2.37 

Figur 2.37

Figur 2.38 

Figur 2.38

Figur 2.39 

Figur 2.39

Figur 2.40 

Figur 2.40

Figur 2.41 

Figur 2.41

Figur 2.42 

Figur 2.42

Figur 2.43 

Figur 2.43

Figur 2.44 

Figur 2.44

Figur 2.45 

Figur 2.45

Figur 2.46 

Figur 2.46

Figur 2.47 

Figur 2.47

Figur 2.48 

Figur 2.48

Figur 2.49 

Figur 2.49

Figur 2.50 

Figur 2.50

Figur 2.51 

Figur 2.51

Figur 2.52 

Figur 2.52

Figur 2.53 

Figur 2.53

Figur 2.54 

Figur 2.54

Figur 2.55 

Figur 2.55

Figur 2.56 

Figur 2.56

Figur 2.57 

Figur 2.57

Figur 2.58 

Figur 2.58

Figur 2.59 

Figur 2.59

Figur 2.60 

Figur 2.60

Figur 2.61 

Figur 2.61

Figur 2.62 

Figur 2.62

Figur 2.63 

Figur 2.63

Figur 2.64 

Figur 2.64

Figur 2.65 

Figur 2.65

Figur 2.66 

Figur 2.66

Figur 2.67 

Figur 2.67

Figur 2.68 

Figur 2.68

Figur 2.69 

Figur 2.69

Figur 2.70 

Figur 2.70

Figur 2.71 

Figur 2.71

Figur 2.72 

Figur 2.72

Figur 2.73 

Figur 2.73

Figur 2.74 

Figur 2.74

Figur 2.75 

Figur 2.75

Figur 2.76 

Figur 2.76

Figur 2.77 

Figur 2.77

Figur 2.78 

Figur 2.78

Figur 2.79 

Figur 2.79

Figur 2.80 

Figur 2.80

Figur 2.81 

Figur 2.81

Figur 2.82 

Figur 2.82

Figur 2.83 

Figur 2.83

Figur 2.84 

Figur 2.84

Figur 2.85 

Figur 2.85

Figur 2.86 

Figur 2.86

Figur 2.87 

Figur 2.87

Figur 2.88 

Figur 2.88

Figur 2.89 

Figur 2.89

Figur 2.90 

Figur 2.90

Figur 2.91 

Figur 2.91

Figur 2.92 

Figur 2.92

Figur 2.93 

Figur 2.93

Figur 2.94 

Figur 2.94

Figur 2.95 

Figur 2.95

Figur 2.96 

Figur 2.96

Figur 2.97 

Figur 2.97

Figur 2.98 

Figur 2.98

Figur 2.99 

Figur 2.99

Figur 2.100 

Figur 2.100

Figur 2.101 

Figur 2.101

Figur 2.102 

Figur 2.102

Figur 2.103 

Figur 2.103

Figur 2.104 

Figur 2.104

Figur 2.105 

Figur 2.105

Figur 2.106 

Figur 2.106

Figur 2.107 

Figur 2.107

Figur 2.108 

Figur 2.108

Figur 2.109 

Figur 2.109

Figur 2.110 

Figur 2.110

Figur 2.111 

Figur 2.111

Figur 2.112 

Figur 2.112

Figur 2.113 

Figur 2.113

Figur 2.114 

Figur 2.114

Figur 2.115 

Figur 2.115

Figur 2.116 

Figur 2.116

Figur 2.117 

Figur 2.117

Figur 2.118 

Figur 2.118

Figur 2.119 

Figur 2.119

Figur 2.120 

Figur 2.120

Figur 2.121 

Figur 2.121

Figur 2.122 

Figur 2.122

Figur 2.123 

Figur 2.123

Figur 2.124 

Figur 2.124

Figur 2.125 

Figur 2.125

Figur 2.126 

Figur 2.126

Figur 2.127 

Figur 2.127

Figur 2.128 

Figur 2.128

Figur 2.129 

Figur 2.129

Figur 2.130 

Figur 2.130

Figur 2.131 

Figur 2.131

Figur 2.132 

Figur 2.132

Figur 2.133 

Figur 2.133

Figur 2.134 

Figur 2.134

Figur 2.135 

Figur 2.135

Figur 2.136 

Figur 2.136

Figur 2.137 

Figur 2.137

Figur 2.138 

Figur 2.138

Figur 2.139 

Figur 2.139

Figur 2.140 

Figur 2.140

Figur 2.141 

Figur 2.141

Figur 2.142 

Figur 2.142

Figur 2.143 

Figur 2.143

Figur 2.144 

Figur 2.144

Figur 2.145 

Figur 2.145

Figur 2.146 

Figur 2.146

Figur 2.147 

Figur 2.147

Figur 2.148 

Figur 2.148

Figur 2.149 

Figur 2.149

Figur 2.150 

Figur 2.150

Figur 2.151 

Figur 2.151

Figur 2.152 

Figur 2.152

Figur 2.153 

Figur 2.153

Figur 2.154 

Figur 2.154

Figur 2.155 

Figur 2.155

Figur 2.156 

Figur 2.156

Figur 2.157 

Figur 2.157

Figur 2.158 

Figur 2.158

Figur 2.159 

Figur 2.159

Til dokumentets forside