NOU 2016: 27

Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II — Andre delutredning

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 6. februar 2015 oppnevnte regjeringen et lovutvalg for å utrede endringer i hvitvaskingsregelverket. Utvalget overleverte første delutredning 6. november 2015. Utvalget legger med dette frem andre delutredning.

Oslo, 16. desember 2016

Jon Petter Rui Leder

Sven Arild Damslora

Frank Hoff Hana

Kristin Holberg

Else-Cathrine Lund

Susanne Munch Thore

Atle Roaldsøy

Halvor E. Sigurdsen

Hege Stokmo

Amund Utne

Tobias Ligaard Brynildsen

Kristine Frivold Rørholt

Til dokumentets forside