NOU 2017: 1

Markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR). Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt til økt investorbeskyttelse. Lovforslagene omfatter blant annet endrede regler om rapportering og offentliggjøring av handler i finansielle instrumenter, etablering av ny type handelsplass (organisert handelsfasilitet), regulering av algoritmehandel, innføring av handelsplikt for clearingpliktige derivater og for finansielle instrumenter notert på handelsplass, strengere informasjonskrav for verdipapirforetak og regler om produkthåndtering og vederlag fra andre enn kunden, regler om etablering av posisjonsgrenser for varederivater og styrking av Finanstilsynets tilsyns- og sanksjonsvirkemidler.

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg: