NOU 2017: 17

På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

Utvalget har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: