NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit— Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Til innholdsfortegnelse

2 Utbetalinger av velferdsytelser og lønns- og kapitalinntekt

Tabell 2.1 Utbetaling av velferdsytelser og yrkes- og kapitalinntekt etter kjønn og innvandrergruppe for årene 2001, 2005, 2009 og 2014. 2000-kohort og befolkningen eksklusive innvandrere. Gjennomsnitt i kroner.

Innvandrergruppe

Kjønn

Type inntekt

Observasjonsår

2001

2005

2009

2014

Flyktning

Kvinner

Velferdsytelser

93 526

132 328

141 389

130 831

Yrkes- og kapitalinntekt

39 186

101 475

153 722

174 047

Menn

Velferdsytelser

60 942

84 241

84 855

95 552

Yrkes- og kapitalinntekt

114 190

191 115

261 737

245 291

Familieinnvandrere

Kvinner

Velferdsytelser

42 797

90 431

103 687

103 215

Yrkes- og kapitalinntekt

42 319

85 013

157 398

191 653

Menn

Velferdsytelser

21 163

41 482

59 488

74 499

Yrkes- og kapitalinntekt

136 040

222 010

269 250

308 447

Arbeidsinnvandrere

Kvinner

Velferdsytelser

8 526

32 086

32 716

30 342

Yrkes- og kapitalinntekt

331 347

401 408

485 599

572 829

Menn

Velferdsytelser

3 267

14 363

13 815

20 783

Yrkes- og kapitalinntekt

392 998

416 178

545 329

630 008

Nordiske innvandrere

Kvinner

Velferdsytelser

12 026

37 787

38 703

50 672

Yrkes- og kapitalinntekt

242 253

277 854

354 465

428 796

Menn

Velferdsytelser

3 826

14 395

20 960

25 108

Yrkes- og kapitalinntekt

346 978

383 238

473 551

566 709

Befolkningen eksklusive innvandrere

Kvinner

Velferdsytelser

50 520

57 792

56 953

61 758

Yrkes- og kapitalinntekt

210 682

273 703

343 751

406 952

Menn

Velferdsytelser

18 912

26 001

27 946

33 583

Yrkes- og kapitalinntekt

343 712

457853

525 184

625 038

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Til forsiden