NOU 2018: 12

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Øystein Thøgersen, professor og rektor ved NHH, overleverte 24. august utredningen «Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland» (NOU 2018: 12) til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018 og har hatt som mandat å vurdere SPUs investeringer i energiaksjer. Bakgrunnen var et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom SPU ikke investeres i denne sektoren.

Les dokumentet