NOU 2018: 12

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018 og har hatt som mandat å vurdere SPUs investeringer i energiaksjer. Bakgrunnen var et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom SPU ikke investeres i denne sektoren. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 24. august 2018

Øystein Thøgersen,

leder

Harald Magnus Andreassen

Olaug Svarva

Kyrre Stensnes

Brynjar Indahl

Randi Næs

Hans Jørgen Tranvåg

Iver Berge Vikøren

Siri A. Holte Wingaard

Til forsiden