NOU 2018: 7

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 19. mars 2018

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Leder

Øystein Dørum

Marta Ebbing

Jørgen Elmeskov

Sven Ole Fagernæs

Sigrid Russwurm

Liv Sannes

Astrid Undheim

Pål Sletten Sekretariatsleder

Tonje Lauritzen

Merethe Eriksrud Lund

Rino Lystad

Richard Ragnarsøn

Trine Westvold

Vibeke Øi

Til dokumentets forside