NOU 2019: 14

Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 16. juni 2016 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg som skulle utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Innstillingen er ikke enstemmig. Medlemmene Erichsen og Gitlesen har valgt å ta en generell dissens.

Oslo 18. juni 2019

Bjørn Henning Østenstad Leder

Trond F. Aarre

Liv Drangsholt

Tommy Sjåfjell

Tormod Stangeland

Randi Sigurdsen

Jens Petter Gitlesen

Øyvind Kirkevold

Arnhild Lauveng

Kari-Ann Baarlid

Bjørn Roar Vagle

May Helen Molvær Grimstad

Vibeke Erichsen

Adrian Johannes Lorentsson

Liv Telle

Eldrid Byberg

Til forsiden