NOU 2020: 16

Levekår i byer — Gode lokalsamfunn for alle

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

By- og levekårsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. oktober 2018. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 16. desember 2020

Frank Jenssen leder

Ingar Brattbakk

Anne Sofie Skare

Parminder Kaur Bisal

Kristin Aarland

Moses Deyegbe Kuvoame

Guro Ødegård

Annett Arntzen

Raymond Monsen Kristiansen

Sahra Jaber

Endre Sandvik

Anne-Marit Presterud

John Roger Lund

Marie Seland sekretariatsleder

Ane Seip Flaatten

Line Opjordsmoen

Til forsiden