NOU 2023: 22

På vei mot en bedre regulert drosjenæring— Delutredning I fra Drosjeutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Samferdselsdepartementet

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalgets mandat ble justert ved Samferdselsdepartementets brev av 11. desember 2022 og 26. april 2023. Utvalget legger med dette frem sin delutredning I.

Oslo 30. juni 2023

Hans Petter Graver Leder

Sahar Babri

Jofri Lunde

Øystein Trevland

Herdis Helle

Dag-Einar Sivertsen

Nils-Ola Widme

Guro Landsend Henriksen

Jan Geir Solheim

Siv Wiken

Håkon Johnsen

Jørgen Aarhaug

Lone Bruvold Hansen Sekretariatsleder

Anne-Lise Junge Jensen Fagdirektør

Grete Mathisrud Utredningsleder

Marianne Engeset Kristing Seniorrådgiver

Til dokumentets forside