NOU 2023: 22

På vei mot en bedre regulert drosjenæring — Delutredning I fra Drosjeutvalget

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I denne delutredningen utreder utvalget mulige løsninger for plikten til å være tilknyttet en drosjesentral, begrenset driveplikt i drosjenæringen samt at utvalget foreslår å endre bestemmelsen om løyveplikt slik at ikke-kommersiell virksomhet ikke lenger vil falle inn under løyveplikten.I samråd med Samferdselsdepartementet besvarer utvalget sitt mandat i to delutredninger.

Les dokumentet