NOU 2023: 5

Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget er bedt om å gi en oppdatert kunnskapsoversikt over kvinners helse kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Utvalget tar for seg de største utfordringene blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester gjennom hele livsløpet. Utvalget har vektlagt forhold som har betydning for å sikre likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester for alle. Utvalget beskriver også hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene, og i helsefaglig forskning og utdanning. Som ledd i dette går utvalget gjennom rettslige rammer, sentralforvaltningens oppgaver og virkemidler, herunder politiske handlingsplaner og strategier, med formål å kartlegge ivaretakelsen av kjønnsperspektivet. Kvinnehelseutvalgets utredning ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023.

Les dokumentet

Rettebrev

Digitale vedlegg