NTP 2025–2036: Bestilling av forberedende utredningsarbeid til neste Nasjonal transportplan (med svar)

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ber i brevet om innspill fra alle transportvirksomhetene, også Avinor, Bane NOR og Nye Veier, til hvordan utredningsarbeidet for Nasjonal transportplan 2025-2036 kan legges opp. Her finner du også svaret fra transportvirksomhetene.