Ny GIV: Intensivopplæringen i eller utenfor klassen?

Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse o overgangsprosjketet innenfor Ny GIV.

Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse o overgangsprosjketet innenfor Ny GIV. NIFU: Berit Lødding og Solveig Holen. Rapport 42/2013.

Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse o overgangsprosjketet innenfor Ny GIV. NIFU: Berit Lødding og Solveig Holen. Rapport 42/2013.