Ny kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge på internett

Kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet,  har Sintef Digital utarbeidet en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge med særlig fokus på gjerningsperson, arena og offer, sett i sammenheng.

Formålet har vært å systematisk utarbeide en oversikt som gir kunnskap om årsaker og mekanismer som fremmer og hemmer seksuelt skadelig atferd på og utenfor internett, med hovedfokus på internett som arena.

Rapport: Ny kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge på internett – en kunnskapsoversikt (PDF)