Høyt og lavt

For første gang er omfanget av borettslagsboliger med lave innskudd blitt kartlagt.

For første gang er omfanget av borettslagsboliger med lave innskudd blitt kartlagt.

De senere årene har det vært en rekke medieoppslag om små og dyre borettslagsboliger som salgsmessig er rettet mot ungdom i etableringsfasen. At boligene selges med lave innskudd og høy fellesgjeld gjør inngangsbilletten i boligmarkedet for mange unge relativt rimelig, men kan også ha bidratt til å utsette boligkjøperne for framtidig risiko.

En rapport utarbeidet på oppdrag fra KRD og Husbanken viser at disse boligene, med få unntak, er overraskende like andre borettslagsboliger.