Ny veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Av og til møter barneverntjenesten familier hvor foreldrenes konflikt kan gå ut over omsorgen for barnet. Barneverntjenestens ansvar for barn og unge omfatter også tilfeller der foreldrene ikke bor sammen. Det kan imidlertid være vanskelig for barneverntjenesten å fastslå hvilke spørsmål som faller inn under barnevernloven, og hva som etter barneloven er foreldrenes oppgave å løse.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir nå ut en veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Målet med veilederen er å gi ansatte i barneverntjenesten kunnskap om hvordan de kan håndtere slike saker på en god og faglig forsvarlig måte. Veilederen redegjør for hvordan barnevernloven og barneloven virker i forhold til hverandre, og hvilke oppgaver barneverntjenesten har i tilfeller hvor barn lider under foreldrenes konflikt. 

Veilederen publiseres på Regjeringen.no 06/2013 og trykkversjon vil foreligge i løpet av høsten 2013.

 

Last ned ny veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven her. (pdf)