Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014–2018.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført en sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014–2018.

Prosjektet var en del av partene i IA-avtalens satsing på kunnskapsutvikling i avtaleperioden 2014–2018.

I prosjektet har oppdragstaker gjennomgått og vurdert totalt 85 utvalgte studier. Etter en vurdering av disse studiene er konklusjonen at den foreliggende kunnskapen gir viktig innsikt om arbeidsmiljøfaktorer, partssamarbeid, forebygging og arbeidsmiljøarbeid med betydning for fravær/nærvær, og viser at det er mulig å lykkes gjennom god ledelse og medvirkning på arbeidsplassen. Samtidig finner oppdragstaker at det ikke finnes studier som behandler helheten i IA-arbeidet, og at det er få gode effektstudier med god anvendbarhet for aktørene i feltet og få studier av god kvalitet med fokus på de konkrete prosessene på arbeidsplassen.

Oppdragstaker

Kompetansesenter for Arbeidsinkludering ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Rapporten