OECD - rapport om Norges barnehagepolitikk 2015

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sien anbefalinger for barnehagepolitikken i Norge.

illustrasjonsbilde

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) har foretatt en undersøkelse (review) av Norges barnehagepolitikk, og analysen og anbefalingene ble publisert i juni 2015 i rapporten "Early Childhood Education and Care Policy Review NORWAY" (forfattere: Arno Engel, W. Steven Barnett, Yvonne Anders and Miho Taguma).

Undersøkelsen ser på hvordan Norges barnehagesystem har endret seg siden OECDs forrige undersøkelse i 1999, hvilken effekt endringene har hatt og hvilke valgmuligheter som vil være de mest effektive, relevante og gjennomførbare for Norge når det gjelder forbedring av tilgjengelighet til og kvalitet i barnehagen.

OECDs rapport 2015 "Early Childhood Education and Care Policy Review NORWAY 

Norges bakgrunnsrapport, som var med på å danne grunnlaget for OECDs undersøkelse