Rapporter og planer

OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway

OECD publiserte 18. februar 2014 rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway”. I denne rapporten analyserer OECD Norges kompetansemessige utfordringer.

OECD vil komme med en ”Skills Strategy” sluttrapport om Norge til sommeren. Prosjektet  finansieres av fire departementer: Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf - åpnes i nytt vindu)