Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse - kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

Oslo Economics, rapport  2020-12

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag om kostnadene ved deltakelse i organisert idrett.

Oppdraget har bestått av fem problemstillinger:

1. Hva koster det å delta i organisert barne- og ungdomsidrett?
2. Hva er kostnadsdrivere?
3. I hvilken grad samsvarer kvaliteten på aktivitetene med kostnadene?
4. Hvordan finansieres aktivitetene for barn og unge i idrettslagene?
5. Utgjør kostnadene ved deltakelse en barriere?

Rapporten "Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse - kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten" (.pdf)