Rapporter og planer

Økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for fremtidig drift av luftambulansetjenesten. Rapporten fra arbeidet ble oversendt til departementet 7. august 2023.