Økt bruk av konfliktrådene

En arbeidsgruppe som har sett på regelverket for å legge til rette for økt bruk av konfliktråd, leverte 30. september sin rapport til justisministeren.

En arbeidsgruppe som har sett på regelverket for å legge til rette for økt bruk av konfliktråd, leverte 30. september sin rapport til justisministeren.