Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Last ned rapporten (pdf)