Veileder: Omstilling av statlige virksomheter

Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader

Veilederen skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget forut for et vedtak om omstilling og er ment som et hjelpemiddel for å identifisere og beregne samfunnsøkonomiske effekter av omstillinger i staten.

Direktoratet for forvaltning og IKT og Senter for statlig økonomistyring har laget en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader ved omstillingsprosjekter i statlige virksomheter.
Veilederen er utarbeidet på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og er ment å være et praktisk hjelpemiddel før, under og etter en omstilling.
 
Målgruppen for veilederen er i første rekke ansatte og ledere i statlige sektor som er involvert i omstillingsarbeid, men også andre som arbeider med utredning, planlegging, gjennomføring eller oppfølging i forbindelse med omstillinger.
 
Veilederen vektlegger bruk av eksempler og illustrasjoner. Et gjennomgående eksempel belyser de ulike trinnene i samfunnsøkonomisk analyse. Det er utviklet et regneark til praktisk hjelp for beregning av nåverdi, som er benyttet i gjennomgangseksempelet.

Last ned veileder for Omstilling i statlige virksomheter (PDF) 

Last ned regneark for beregning av nåverdi (XLS)
 
Du kan bestille veilederen hos SSØ