Veileder: Omstilling av statlige virksomheter

Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader

Veilederen skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget forut for et vedtak om omstilling og er ment som et hjelpemiddel for å identifisere og beregne samfunnsøkonomiske effekter av omstillinger i staten.

Direktoratet for forvaltning og IKT og Senter for statlig økonomistyring har laget en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader ved omstillingsprosjekter i statlige virksomheter.
Veilederen er utarbeidet på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og er ment å være et praktisk hjelpemiddel før, under og etter en omstilling.
 
Målgruppen for veilederen er i første rekke ansatte og ledere i statlige sektor som er involvert i omstillingsarbeid, men også andre som arbeider med utredning, planlegging, gjennomføring eller oppfølging i forbindelse med omstillinger.
 
Veilederen vektlegger bruk av eksempler og illustrasjoner. Et gjennomgående eksempel belyser de ulike trinnene i samfunnsøkonomisk analyse. Det er utviklet et regneark til praktisk hjelp for beregning av nåverdi, som er benyttet i gjennomgangseksempelet.

Last ned veileder for Omstilling i statlige virksomheter (PDF) 

Last ned regneark for beregning av nåverdi (XLS)
 
Du kan bestille veilederen hos SSØ

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.