Ot.prp. nr. 1 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsopplegget 2000 - Lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2000 - Lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget