Ot.prp. nr. 10 (1996-97)

Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler mv

Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler mv

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget