Ot.prp. nr. 108 (2000-2001)

Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget