Ot.prp. nr. 11 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper

Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget