Ot.prp. nr. 11 (2001-2002)

Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget