Ot.prp. nr. 11 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget