Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)

Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 16 Vergemål

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget