Ot.prp. nr. 111 (2004-2005)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesenter til barneverntenesta)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesenter til barneverntenesta)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget