Ot.prp. nr. 12 (2002-2003)

Om lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

Om lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget