Ot.prp. nr. 17 (1997-98)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget