Ot.prp. nr. 19 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget