Ot.prp. nr. 20 (1996-97)

Om lov om endringer i tinglysingsloven og Svalbardloven

(1996-97) — Om lov om endringer i tinglysingsloven og Svalbardloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget