Ot.prp. nr. 22 (2001-2002)

Lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget