Ot.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget