Ot.prp. nr. 27 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål)

Om lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget