Ot.prp. nr. 27 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brussel­konvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atom­e

Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brussel­konvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atom­energiens område

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget