Ot.prp. nr. 29 (2000-2001)

Om lov om endringer i politiloven (overvåkingstjenestens oppgaver m v)

Om lov om endringer i politiloven (overvåkingstjenestens oppgaver m v)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget