Ot.prp. nr. 29 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

Om lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget