Ot.prp. nr. 3 (1998-99)

Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget