Ot.prp. nr. 33 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Fiskeridepartementet

Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget