Ot.prp. nr. 34 (2003-2004)

Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget