Ot.prp. nr. 34 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Finansdepartementet

Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget