Ot.prp. nr. 35 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Endringar i skattelovgjevinga

Endringar i skattelovgjevinga

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget