Ot.prp. nr. 35 (2007-2008)

Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget